1. ระบบไฟฟ้าภายใน-นอกโรงงาน & อาคาร

• รับออกแบบระบบไฟฟ้า
• ติดตั้งระบบไฟฟ้า
• รับเหมาไฟฟ้า
• ระบบไฟฟ้าในอาคารและไฟฟ้าโรงงาน
• อุตสาหกรรมครบวงจร งานออกแบบจากทีมงานวิศวกร
• ขออนุญาต
• ขยายเขตไฟฟ้า
• เซนต์รับรองแบบและติดต่อกับการไฟฟ้าฯ
• งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
• งานปักเสาไฟฟ้า เดินสาย พาดสาย
• งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
• งานเดินสายเมนไฟฟ้าใหม่
• งานเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า
• งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า
• งานเดินสายไฟ
• ท่อ Wireway Ladder Tray
• งานติดตั้งระบบแสงสว่าง
• งานระบบกราวด์ไฟฟ้า
• งานปรับปรุง
• รับเหมางานระบบ และงานไฟฟ้า
• งานประหยัดพลังงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
2. ติดตั้งตู้ Control, MDB, ATS, Switchboard รับติดตั้งและจำหน่าย ตู้ไฟฟ้าต่างๆ

• ตู้ MDB (Main Distributor Board)
• ตู้ Cap Bank
• ตู้ ATS (Automatic Transfer Switches)
• ตู้สวิทบอร์ด (Switchboard)
• ตู้ MCC (Motor Control Center)
• ตู้คอนโทรล (Control) หรือตู้ควบคุม
3. เดินท่อ, รางไฟ และดึงสายไฟฟ้า
รับเดินท่อร้อยสาย รางไฟฟ้าทุกชนิด และดึงสายเมนไฟ

• งานท่อไฟฟ้า
ท่อ RSC (RSC Conduit)
ท่อ IMC (IMC Conduit)
ท่อ EMT (EMT Conduit)
ท่อ HDPE (HDPE Pipe)
ท่ออ่อน (Flexible Conduit)

• งานรางไฟฟ้า
รางไวร์เวย์ (Wireway)
รางเคเบิ้ลเทรย์ (Cable Tray)
Cable Ladder

• งานเดินสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

4. ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ

• งานออกตู้คอนโทรล, วงจรไฟฟ้า
• ออกแบบระบบไฟฟ้าอัตโนมัติต่างๆ
• ออกแบบระบบ PLC (Programmable Logic Controller)
• ประกอบและติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติ

5. ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล, ไบโอแก๊ส

• งานติดตั้งเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
• งานโครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งท่อพักไอเสีย, งานหุ้มฉนวนกันความร้อน
• งานเดินระบบน้ำมันเชื้อเพลิง, ซ่อมเปลี่ยนรื้อหม้อน้ำเครื่องยนต์
• งาน Test Run เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
6. งานซ่อมบำรุงดูแลรักษา

• งาน PM (Preventive Maintenance) ตู้เมนไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
• ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาด ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ
7. จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า

• เพื่อช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
• ลดเวลาในการสั่งซื้อและเก็บสต็อก

8. ระบบถัง Scrubber, PVC 

• งานออกแบบถังกรองแก๊ส (Scrubber, PVC)
• จำหน่ายลูกมีเดียสำหรับจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์
• จำหน่ายแผ่นกรองบำบัดกลิ่นแอมโมเนีย