ลูกค้าของเรา


จากบริษัท โวลเทค ดีไซน์ จำกัด

 

ผลงานของเรา


จากบริษัท โวลเทค ดีไซน์ จำกัดระบบไฟฟ้าภายใน-นอกโรงงาน & อาคาร

ติดตั้งตู้ Control, MDB, ATS, Switchboard

เดินท่อ, รางไฟ และดึงสายไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ

ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล, ไบโอแก๊ส

งานซ่อมบำรุงดูแลรักษา

จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ระบบถัง Scrubber, PVC